YAYIN İMKANLARI

Sempozyumda sunulan bildirilerin özetleri editörlü e-kitap olarak basılacaktır.

Sempozyumda sunulan bildirilerin tam metinleri yazarlarının isteğine göre bildiri kitabında ya da editörlü e-kitapta kitap bölümü (20 ve üzeri talep olması halinde) olarak yayınlanacaktır.

Sempozyum dili, Türkçe ve İngilizcedir.