KABUL EDİLEN BİLDİRİLER

KABUL EDİLEN BİLDİRİLER

Kabul yazılarınızı sempozyum sistemi üzerinden indirebilirsiniz.

1) Abonoz KÜÇÜK (Dr. Öğr. Üyesi) –  Bir Kırım Tatar Efsanesi: Karadeniz Neden Dalgalıdır? (TÜRKİYE)

2) Adem KOÇ  (Doç. Dr) –  Kutsal Mekanlarda Büyüsel Bir Uygulama Somutlaştırma (TÜRKİYE)

3) Ahmet Özgür GÜVENÇ (Doç. Dr.) –  Yol Kültürü ve Su Altında Kalan Anlatılar: Çamlıkaya Yolu Örneği (TÜRKİYE)

4) Ahmet Turan TÜRK (Dr. Öğr. Üyesi) –  Babur’un Hatıratında Kökenbilim (Etymology) Denemeleri (TÜRKİYE)

5) Alfina SİBGATULLİNA (Prof. Dr.) –  Halide Edip Adıvar Ve Rusya(RUSYA FEDERASYONU)

6) Ali GENÇ (Arş. Gör.) –  Bizans İmparatorluğu Döneminde Trabzon Ve Çevresi (395-641) (TÜRKİYE)

7) Ali Osman BAŞAR (Lisansüstü Öğr./Öğretmen) – Âdâbu’l-Hükkâm’a Göre Devlet Yöneticilerinin Sahip Olması Gereken Nitelikler (TÜRKİYE)

8) Alim Koray CENGİZ (Öğr. Gör. Dr.), Elsev BRİNA LOPAR (Dr. Öğr. Üyesi) –  Çok Kültürlü Prizren Kentinde Tüketim Antropolojisinin Bakışıyla Türk Kahvesi İçme Kültürü (TÜRKİYE-KOSOVA)

9) Asiye Mevhibe COŞAR (Prof. Dr),  Gülşen ÖZÇAMKAN AYAZ (Dr.) –  Masa Üstü Yazılarına Bir Örnek: Cazılar Deresinde İzler (TÜRKİYE)

10) Aslı BÜYÜKOKUTAN TÖRET (Dr. Öğr. Üyesi) –  Aynı Şehirde Yaşayan Kadınların Buluştuğu Bir Sanal Ortam: Eskişehirli Hanımlar Mekânı (TÜRKİYE)

11) Asuman Reyhan KURT (Öğr. Gör.) –  Kültürel Bellekteki Ankara Halk Oyunları İmge Yaratımına Bir Örnek: Ankara Gökler Halk Oyunları Ekibi (TÜRKİYE)

12) Atanur Özdemir (Lisansüstü Öğr.), Mehmet Fatih KARA (Lisansüstü Öğr.) –  Suriye Türkmen Türkçesi Ağızlarının Tespitinde Derleme Yöntemlerinin Uygulanabilirliği Ve Karşılaşılan Sorunlar Üzerine (TÜRKİYE)

13) Aynur GENÇ (Lisans Öğrencisi) –  Yılmaz Güney’in Sürü Adlı Filmine Folklorik Bir Bakış Açısı (TÜRKİYE)

14) Aynur QEZENFER KİZİ (Dr. Öğr. Üyesi) –  Nasrettin Hoca Fıkraları Kumuk Halk Yırlarında (AZERBAYCAN)

15) Ayşe ALİCAN ŞEN (Dr. Öğr. Üyesi),  Bülent ŞEN (Doç. Dr.) –  Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede 6284 Sayılı Yasanın Uygulanabilirliği ve Kurumlar Arası İşbirliği Süreci (TÜRKİYE)

16) Berk YILMAZ (Arş. Gör.) –  Geleneksel Ekoloji Bilgisi Bağlamında Bir Çalışma Denemesi: Akçaabat Bölgesi Örneği (TÜRKİYE)

17) Berk YILMAZ (Arş. Gör.) –  Sanal Hafıza Mekânları: Alkış-Kargış Platformu İnternet Sözlükleri (TÜRKİYE)

18) Berna AYAZ (Dr. Öğr. Üyesi) –  Mitolojinin Yeniden Aktarımı Sürecinde Beyaz Perdeden Bir Örnek: Moana (TÜRKİYE)

19) Berna KOLOT (Lisansüstü Öğr.) –  Aksaray Alevilerinin Halk İnanışlarında Hz. Muhammet ve Hz. Ali (TÜRKİYE)

20) Beyhan KESİK (Prof. Dr), Kübra KACAR (Arş. Gör.) –  Bâkî Dîvânı’nın Bir Nüshası Üzerine Bazı Notlar (TÜRKİYE)

21) Beyhan KESİK (Prof. Dr), Kübra KACAR (Arş. Gör.) –  Kıbrıslı İsmail Rüşdî Ve Şiirleri (TÜRKİYE)

22) Bilgin GÜNGÖR (Dr. Öğr. Üyesi) –  Necip Fazıl Ve Sezai Karakoç’un Mehmet Âkif’e Bakışı (TÜRKİYE)

23) Bilgin GÜNGÖR (Dr. Öğr. Üyesi) –  Spor Edebiyatı Ve Modern Türk Şiirinden Dört Örnek: “4×400 Engelli”, “İstanbul Destanı”, “Stad”, “Düzşiir” (TÜRKİYE)

24) Bora YILMAZ (Dr. Öğr. Üyesi) –  İktidar, Güç Ve Hak Kavramları Bağlamında Köroğlu Destanı’nı Yeniden Okumak (TÜRKİYE)

25) Bora YILMAZ (Dr. Öğr. Üyesi) –  Köroğlu Destanı’nda İnanç Ögeleri (TÜRKİYE)

26) Bülent BAYRAM (Doç. Dr.) –  Tatar Yazar Zarif Beşiri Ve Edebiyat Tarihçiliği Üzerine Değerlendirmeler (TÜRKİYE)

27) Cafer GARİPER (Dr. Öğr. Üyesi), Yasemin BAYRAKTAR (Dr. Öğr. Üyesi) –  Âşık Veysel’in “Güzelliğin On Par’etmez…” Şiirinin Fenomenolojik Düzlemine Lacan’dan Ve Derrida’dan Bakmak (TÜRKİYE)

28) Cafer GARİPER (Dr. Öğr. Üyesi), Yasemin BAYRAKTAR (Dr. Öğr. Üyesi) –  Mehmet Âkif’in “Şark” Manzumesinde Doğu-Batı Algısı Ve Paradoksu (TÜRKİYE)

29) Cem MERİÇ (Lisansüstü Öğr.) –  Bayramiç Yöresi Tahtacı Türkmenlerinde Ölüm Etrafında Oluşan İnanış Ve Ritüeller (TÜRKİYE)

30) Cennet ALTUNDAŞ (Arş. Gör.) –  Kader mi Bilim mi? Karşıtlıkların Romanı: Âşıklar Delidir ya da Yazı Tura (TÜRKİYE)

31) Ekin Devrim AÇIKGÖZ (Lisansüstü Öğr.), Ayşe YÜCEL ÇETİN (Prof. Dr.) –  Türk Dili Ve Edebiyatı Derslerinde Materyal Kullanımında Öğretmen Algısı (TÜRKİYE)

32) Elif KAYA (Arş. Gör. Dr.) –  Farklı Yüzyıllara Ait İki Tıp Yazmasında Geçen Hayvan Adları (TÜRKİYE)

33) Elif KAYA (Arş. Gör. Dr.) – XVI. Yüzyılda İstinsah Edilmiş Bir Tıp Yazması: Envâ-ı Emrâz (TÜRKİYE)

34) Elif Nur ANBAR (Arş. Gör) –  Divan Edebiyatının Sokağa Bakan Yüzü: İbrahim Tırsî ve Dîvânı (TÜRKİYE)

35) Elif Nur ANBAR (Arş. Gör) –  Osmanlı İmparatorluğu Bünyesindeki Etnik Kimlik Unsurlarının Divan Edebiyatına Yansıması (TÜRKİYE)

36) Emel ŞENOCAK (Öğr. Gör. Dr.) –  Türk Vokal Müziği İcra Sanatında Dil Bilimi Ve Sahne Estetiği (TÜRKİYE)

37) Emine SOYYİĞİT (Öğr. Gör.) –  Gaziantep Ağzının Dizilerde Kullanımı Üzerine Bir İnceleme (TÜRKİYE)

38) Fatma AYHAN (Dr. Öğr. Üyesi) –  Türk Giyim Kuşamında Ayna Ve Kullanımı (TÜRKİYE)

39) Fatma AYHAN (Dr. Öğr. Üyesi) –  Türk Kültüründe Muska Tasarımlı Obje Ve Giysiler (TÜRKİYE)

40) Fatma KURT (Arş. Gör. Dr.) –  Gramer Terimleri Esasında Özbek Türkçesi Terim Türetme Yolları Üzerine (TÜRKİYE)

41) Fazile EREN KAYA (Arş. Gör. Dr.) –  Hurşîd ü Ferahşâd ve Hurşîd ü Hâver Mesnevilerinde Köle Motifi (TÜRKİYE)

42) Fırat CANER (Dr. Öğr. Üyesi) –  Cahit Zarifoğlu Destanı (TÜRKİYE)

43) Filiz GÜVEN (Dr. Öğr. Üyesi) – Medya Karakterleri İle Kurulan Parasosyal Etkileşim Ve Kültürün Sürdürülebilirliği (TÜRKİYE)

44) Galina MİŞKİNİENE (Doç. Dr.) –  Litvanya Tatarları: Tarih, Dil Ve Kültür (LİTVANYA)

45) Gaye YAVUZCAN (Dr. Öğr. Üyesi) –  Türk Kültür Tarihinde Velî-Kahramanlar Üzerine Bir Değerlendirme (TÜRKİYE)

46) Gizem EROĞLU (Lisansüstü Öğr./Öğretmen) –  Kazan Tatar Masalı “Akıllı İhtiyar”da Değerler Çatışması Ve Eğitimi (TÜRKİYE)

47) Gökçehan Aysel YILMAZ (Arş. Gör.) –  Enderunlu Fâzıl’ın Zenan-nâme’si ve Defter-i Aşk’ında Düğün Gelenekleri (TÜRKİYE)

48) Gökçehan Aysel YILMAZ (Arş. Gör.) –  Klasik Türk Edebiyatında Bir Cimri: Pinti Hamîd (TÜRKİYE)

49) Gözde GÜNGÖR (Dr. Öğr. Üyesi) –  Adil Yakubov’un Köhne Dünya Adlı Romanında Siyasal Rejimin Eleştirisi (TÜRKİYE)

50) Gülten KÜÇÜKBASMACI (Dr. Öğr. Üyesi) –  Geleneğin İcadında Kadının Rolü: Mezuniyet Kınası (TÜRKİYE)

51) Handan KASIMOĞLU (Dr. Öğr. Üyesi) –  İzmir İli Menemen İlçesine Bağlı Koyundere Köyünün Geçiş Dönemi Ritüelleri Üzerine Bir İnceleme (TÜRKİYE)

52) Harun AKÇAM (Öğr.Gör.) –  Nostalji: “Kahramanın Geri Dönüşü” Bağlamında Maaday Kara Destanının Değerlendirilmesi (TÜRKİYE)

53) Hatice Kübra UYGUR (Dr. Öğr. Üyesi) –  Hagiografik Mucizeler: İzla Dağında Bir Aziz (TÜRKİYE)

54) Hülya ARSLAN EROL (Prof. Dr.) –  Göç Bağlamında Suriye Türkmen Türkçesi Ve Türk Dili Tarihindeki Yeri (TÜRKİYE)

55) Hülya SAVRAN (Prof. Dr. ) –  Anlam Bilimi Açısından Türabi’de Benzetmelerin Gücü (TÜRKİYE)

56) Hüseyin DURGUT (Doç. Dr.) –  Litvanya Tatarları El Yazmalarındaki Türkçe Miraçnamede Bazı Özel Adlarda Görülen Yazım Problemleri Üzerine (TÜRKİYE)

57) İsmail Alper KUMSAR (Öğr. Gör. Dr.) –  Keskin ve Selanik Arasında Mübadele’nin Yarım Bıraktığı Bir Aşk Hikâyesi: Hasret (TÜRKİYE)

58) İsmail Alper KUMSAR (Öğr. Gör. Dr.) –  Melih Cevdetin Hikâyeciliği Ve Kitaplarına Girmemiş Bir Hikâyesi (TÜRKİYE)

59) Linditë RUGOVA (Doç. Dr.), Rijetë SIMITÇIU (Öğr. Gör.) –  Arnavutça, Türkçe Ve İngilizce’de Kelime Düzeni – Edim Bilimsel Bir Araştırma (KOSOVA)

60) Mehdi GENCELİ (Dr. Öğr. Üyesi) –  Selman Mümtaz Ve Üç Şiiri Hakkında (TÜRKİYE)

61) Mehmet AÇA (Prof. Dr.) –  Balıkesirli Kadınların Statü, Rol Ve Cinsiyet Kimliği Algıları (TÜRKİYE)

62) Mehmet Ali YOLCU (Doç. Dr.) –  “Kurtulmuş Topluluk” Teolojisi Bağlamında Alevi Etnogonisi Ve Naciye Ana (TÜRKİYE)

63) Mehmet Ali YOLCU (Doç. Dr.) –  Bacılar Ve Kardeşler: Toplumsal Yapı Ve Söylem Açısından Alevi Ataerkilliği (TÜRKİYE)

64) Mehmet BİRCAN (Lisansüstü Öğr./Öğretmen),  Salahaddin BEKKİ (Prof. Dr.) –  Ömer, Osman ve Muaviye İsimlerinde Örtmece: Prof. Dr. Mehmet Fatih Köksal’ın Kütüphanesinde Bulunan 25 Numaralı Cönk Örneği (TÜRKİYE)

65) Mehmet ÇERİBAŞ (Doç. Dr.), Emine TAŞ (Lisansüstü Öğr./Öğretmen) –  Kırgız Sözlü Kültüründe Anne Sütü (TÜRKİYE)

66) Mehmet EROL (Doç. Dr), Bestamı BOZOĞULLARINDAN (Lisansüstü Öğr.) –  Suriye İç Savaşının Yarattığı Bir Halk Şairi: Bayır Bucaklı Ali Molla Musa (TÜRKİYE)

67) Mehmet OKUR (Prof. Dr.) –  Çanakkale Savaşlarının Osmanlı Meclis-İ Umumisi’ne Yansıması Ve Enver Paşa’nın Yaptığı Açıklamalar (TÜRKİYE)

68) Mehmet OKUR (Prof. Dr.) –  Erken Cumhuriyet Dönemi Siyasi Partilerinin Tüzük Ve Programlarında Ekonomik Yaklaşımlar (TÜRKİYE)

69) Meltem Deniz DOĞAN (Lisansüstü Öğr.) –  Bir Engelli Folklorunun Mümkünlüğü (TÜRKİYE)

70) Merve BERBER (Lisansüstü Öğr./Öğretmen) –  Su Kültünün Türklerdeki Geleneksel Doğa Bilincinin Oluşmasındaki Rolü Üzerine (TÜRKİYE)

71) Meryem BULUT (Doç. Dr.), Seher ÇATALOĞLU (Arş. Gör.) –  Küreselleşme ve Ulus Ötesi Göç (TÜRKİYE)

72) Mesut ŞEN (Prof. Dr.) –  Bâbur’un Ordu Teşkilâtı (TÜRKİYE)

73) Mine CAN (Dr. Öğr. Üyesi) –  Eskişehir İl Merkezine Ait Hesap İşi Tekniği İle İşlenmiş Ürünlerden Örnekler (TÜRKİYE)

74) Munise KOÇ (Arş. Gör. Dr.) –  Mazlûmun Yûsuf u Züleyhâsında Cinsellik (TÜRKİYE)

75) Murat CERİTOĞLU (Doç. Dr.) –  Kazakça Atasözlerinde Ögelerin Konumu (TÜRKİYE)

76) Mustafa AÇA (Öğr. Gör. Dr.) – Balıkesir Kına Organizasyonu Firmaları -Hayal Satıcıları- Üzerine Halk Bilimsel Değerlendirmeler (TÜRKİYE)

77) Mustafa AÇA (Öğr. Gör. Dr.) – Balıkesir Yöresinde Güncellenmeye Çalışılan Geleneksel Bir Gelinlik: Balıkesir Pullusu (TÜRKİYE)

78) Mustafa DİNÇ (Dr.) –  Uygulamalı Halk Bilimi, Kültür Turizmi Ve Eko-Turizm Kapsamında Efeköy Entelköy’e Karşı Filminin Analizi (TÜRKİYE)

79) Mustafa ZENGİN (Dr.), Mustafa AÇA (Öğr. Gör. Dr.) –  Marmara Denizindeki Balıkçıların Tarihsel Kökenleri Üzerine Bir Çalışma (TÜRKİYE)

80) Nagihan ÇETİN (Dr.) –  Kültür Aktarım Aracı Olarak Amigurumi: Japon, Rus Ve Türk Kültüründen Örneklerle (TÜRKİYE)

81) Nagihan GÜR (Dr. Öğr. Üyesi) –  İngiliz Gazetelerinde (1827-1927) Osmanlı Şiirinin İzlerini Sürmek (TÜRKİYE)

82) Nuh BEKTAŞ (Lisansüstü Öğr./Öğretmen) –  Memorat mı, Roman mı? Ahmet Ümit’in Bir Ses Böler Geceyi Romanında Folklorik Unsurlar (TÜRKİYE)

83) Nuran MUHAXHERİ (Doç. Dr), Albulena BLAKAJ GASHİ (Dr.) –  Kadının Kosova Türkleriyle Arnavut Atasözlerindeki Yeri Üzerine Bir Karşılaştırma (KOSOVA)

84) Nursel UYANIKER (Dr. Öğr. Üyesi) –  Aristoteles’in “Adab-I Ceng”İ Bağlamında Türk Savaş Adabının Kültürel Unsurları (TÜRKİYE)

85) Önder YAŞAR (Öğr. Gör.) –  Ağulu Aşı Bal Eden Söz: Belîğ Tezkiresinde Sanatlı Ölüm İfadeleri (TÜRKİYE)

86) Önder YAŞAR (Lisansüstü Öğr./Öğretmen) –  Bir Şairden Valilere Nasihat Kasideleri (Muhyî-i Gülşenî’den Yöneticilere Öğütler) (TÜRKİYE)

87) Özge KIRCA (Lisansüstü Öğr./Öğretmen) –  Kırgız Destanlarında Hayvan Motifi (TÜRKİYE)

88) Özkan ÖZTEKTEN (Doç. Dr.) – Somuttan Soyuta Anlam Gelişmesine Bir Örnek: Sev- Fiilinin Kökeni (TÜRKİYE)

89) Özkan UZ (Dr. Öğr. Üyesi) –  Hatayi Divanı’nda Münacat (TÜRKİYE)

90) Özkul ÇOBANOĞLU (Prof. Dr.), Sacide ÇOBANOĞLU (Lisansüstü Öğr.) –  Epik Destan Geleneğimizde Geleneksel Oyunların Halkbilimsel Çözümlemesi (TÜRKİYE)

91) Özlem AYDOĞDU ATASOY (Öğr. Gör.) –  İnanç Turizmi Bağlamında Yunus Emre Ve Makamları (TÜRKİYE)

92) Özlem AYDOĞDU ATASOY (Öğr. Gör.) –  Somut Olmayan Kültürel Miras Kapsamında Yaşa(ma)yan İnsan Hazineleri Üzerine Eleştirel Bir Bakış (TÜRKİYE)

93) Pınar SAVAŞ (Lisansüstü Öğr./Öğretmen) –  Ortaçağ İngiliz Kaynaklarında Saracenler (TÜRKİYE)

94) Samet KILIÇ (Dr. Öğr. Üyesi) – Yaşayan Kültürel Miras Ve Medya İlişkisi Bağlamında Günümüz İnternet Dizilerinde Aile İlişkileri Yansımaları (TÜRKİYE)

95) Seda UYSAL BOZASLAN (Dr. Öğr. Üyesi) –  Elmalı İlçe Halk Kütüphanesi “07 El 2990” Numaralı Şiir Mecmûası Üzerine (TÜRKİYE)

96) Sema ÖZVEREN (Lisansüstü Öğr./Öğretmen) –  Bir Kadın Evliya Örneği: Elif Ana (TÜRKİYE)

97) Serap YILDIRIM GEREN (Öğr. Gör.) – Bursa Şehzade Mustafa Türbesi Çinilerinde Karanfil Motifi Örneği (TÜRKİYE)

98) Serap YILDIRIM GEREN (Öğr. Gör.) – Manisa Muradiye Camii Çinilerinde Karanfil Motifi Örneği (TÜRKİYE)

99) Serap YILDIRIM GEREN (Öğr. Gör.) – Üsküdar Çinili Camii Çinilerinde Karanfil Motifi Örneği (TÜRKİYE)

100) Serdan KERVAN (Dr.), Shemsi MORİNA (Dr.) – İlköğretim Öğretmenlerinin Kaynaştırma Eğitimine İlişkin Görüşleri Ve Önerileri (KOSOVA)

101) Serkan BALCI (Arş. Gör.) – Türkiye’deki Gastronomik Etkinliklerin Kültür Ekonomisi Bağlamında Değerlendirmesi (TÜRKİYE)

102) Seval KOCAER (Lisansüstü Öğr./Öğretmen) – Bartın’da Köçeklik Geleneğinin İcrası Ve Temsil Edilen Cinsiyet Kimliğine Kısa Bir Bakış (TÜRKİYE)

103) Sevtap YAZAR (Lisansüstü Öğr./Öğretmen) – Âşık Ali Ataş’ın Şiirlerinde “Zengin” Kavramı (TÜRKİYE)

104) Sevtap YAZAR (Lisansüstü Öğr./Öğretmen) – Azerbaycan Kaçak Hikâyelerinde Yer Alan Köroğlu ile İlgili Unsurlar (TÜRKİYE)

105) Shemsi MORİNA (Dr.), Serdan KERVAN (Dr.) – Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kaynaştırmaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi (KOSOVA)

106) Sıddık YILDIZ (Öğr. Gör.) – Osmanlı Devleti Sınırları İçinde Bulunan Ruhsatlı ve Ruhsatsız Amerikan Protestan Mektepleri (TÜRKİYE)

107) Spartak KADİU (Doç. Dr.) – Çeviride Zaman, Kip Ve Çatı Kavramaları Üzerine (ARNAVUTLUK)

108) Süleyman FİDAN (Dr. Öğr. Üyesi) – Gaziantep’te Asker Folkloru (TÜRKİYE)

109) Süleyman FİDAN (Dr. Öğr. Üyesi) – Televizyonda Âşıklık Geleneğinin Temsili Üzerine Bir Değerlendirme (TÜRKİYE)

110) Süleyman FİDAN (Dr. Öğr. Üyesi), Ercan ÇETİNEL (Öğr. Gör.) – Geleneksel Tedavi Yöntemlerinin Popülerleşmesinde Medyanın Rolü Ve Erdemli’de Aktarlığa Etkisi (TÜRKİYE)

111) Taner GÖK (Dr. Öğr. Üyesi) – Doğum ve Ölüme Şairane Bir Yaklaşım Hâtimetü’l-Eş‘âr’da Geçen Doğum ve Ölüm İfadeleri (TÜRKİYE)

112) Tuğba ELMACI (Dr. Öğr. Üyesi) – Bir Yol Filmi Olarak Pelin Esmer’in  İşe Yarar Bir Şey Yolculuğu (TÜRKİYE)

113) Tuğba ELMACI (Dr. Öğr. Üyesi) – Hasan Karacadağ’ın Dabbe Serisinde Korkunun İkonografisi (TÜRKİYE)

114) Tuğba ELMACI (Dr. Öğr. Üyesi) – Kara Komedinin İzleğinde Sofra Sırları Filmi Ve Kadının Anti Kahramana Dönüşümü (TÜRKİYE)

115) Tuğba ELMACI (Dr. Öğr. Üyesi) – Korku Sinemasının Coğrafi Koordinatlarında Türk Korku Sinemasının Yeri (TÜRKİYE)

116) Tuğrul BALABAN (Dr. Öğr. Üyesi), Suna Tuba ÖCALAN (Lisansüstü Öğr./Öğretmen) – Alevi-Bektaşi Geleneğinde Hayvan Motifleri Üzerine Bir Değerlendirme (TÜRKİYE)

117) Tuncay BOLAT (Arş. Gör.) – Haldun Taner’in Hikâyelerinde ‘Özel Hayat’ Vurgusu (TÜRKİYE)

118) Tuncay BOLAT (Arş. Gör.) – Postmodern Bir Alegori Örneği Olarak Hocaefendi’nin Sandukası (TÜRKİYE)

119) Turgay KABAK (Dr. Öğr. Üyesi) – Su İle İlgili İnanış Ve Uygulamaların Toplumsal Ekoloji Bağlamında Değerlendirilmesi (TÜRKİYE)

120) Tülay UĞUZMAN (Prof. Dr.) – Kente Göçün Aile Yapısında Ortaya Çıkardığı Bazı Değişimler: Dörtdivan Örneği (TÜRKİYE)

121) Uğur ALTUNDAŞ (Arş. Gör.) – Tuva Kahramanlık Destanları İle Moğolların Gizli Tarihçesi’nde Evlenme Ritüellerinin Karşılaştırılması (TÜRKİYE)

122) Uğur DURMAZ (Dr. Öğr. Üyesi) – Elektronik Kültür Ortamında Bir Âşık: Güncellenen Âşıklık Geleneğinde Şemsi Yastıman’ın Yeri ve Etkileri (TÜRKİYE)

123) Üzeyir IŞIK (Lisansüstü Öğr./Öğretmen) – Bayburt Demirözü İlçesinde Çocuk Ve Genç Oyunları (TÜRKİYE)

124) Valdete KRASNİKİ (Öğretmen) – Çeşitli Ab Ülkelerinde Ve Kosova’da Okul Müdürleri İçin Çağdaş Uygulamalar (KOSOVA)

125) Xhemile ABDİU (Doç. Dr. ) – Türkçeden Arnavutçaya Çeviride Cümle Yapısı Üzerine (İsim-Fiil Yapıları Versus İstek Kipi) (ARNAVUTLUK)

126) Yıldız ŞARE (Lisansüstü Öğr./Öğretmen) – Makedon Alkış Ve Kargışları İle Türk Alkış Ve Kargışları Arasındaki Benzerlikler (MAKEDONYA)

127) Zekiye ÇAĞIMLAR (Dr. Öğr. Üyesi) – Fethiye Sevdalısı Bir Halk Bilim Derleyicisi Ünal Şöhret Dirlik (TÜRKİYE)