ANA SAYFA

 Çocuklarımızla gençlerimizin Cumhuriyetimizin temel ilke ve değerlerine bağlı, akılcı, sağduyulu, özgüven sahibi, düşünen, sorgulayan, kendi iç yaratıcılığını harekete geçirebilen, barışçı, farklı düşünce ve inançlara saygılı, insan ilişkilerinde cinsiyet, ırk, din, dil farkı gözetmeyen bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunacak okul dışı halk oyunları eğitim programları oluşturmayı, Türk Halk Kültürü’nün bilinen tüm alanlarında teorik, pratik, akademik ve sanatsal çalışmalar yaparak Türk Kültür Değerleri’nin korunmasını sağlamayı, tüm dünya ülkelerine tanıtmayı, sergilemeyi, ülkemizin örf, adet, gelenek ve görenekleri ile Türk Halk Oyunları’nı bilimsel ve sanatsal ortamlarda araştırmayı, incelemeyi, değerlendirmeyi, yaşatmayı, sergilemeyi ve tanıtımını sağlamayı amaçlayan Motif Vakfı, 2000 yılından bu yana düzenlemekte olduğu uluslararası sempozyumlara bir yenisini daha eklemiştir. Motif Vakfı, kuruluşunun 30. Yıldönümünde yeni bir uluslararası sempozyum daha başlatmıştır.

Sosyal bilimlerin hemen her alanına yer veren “Motif Vakfı Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu”nun ilki, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin işbirliğinde 8-10 Kasım 2018 tarihlerinde Çanakkale’de düzenlenecektir. Motif Vakfı olarak, “Motif Vakfı Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu”nun da tıpkı 2000 yılından bu yana düzenlemekte olduğumuz “Uluslararası Motif Halkbilim Sempozyumları” gibi, sosyal bilimcilerimizin değerli birikimlerini akademik camiamız ile paylaşmalarına hizmet edeceğiniz umut ediyoruz.

 

“Motif Vakfı Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu yeni doçentlik kriterleri ve akademik teşvik yönetmeliğine uygun uluslararası katılımlı bir sempozyumdur”

 

Zeki BAYKAL

Yönetim Kurulu Başkanı