ANA SAYFA

Halk Kültüründe Sağlık kitabını aşağıdaki linkten indirebilirsiniz:

İndir

 

M. Zeki BAYKAL

Motif Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı

 Çocuklarımızla gençlerimizin Cumhuriyetimizin temel ilke ve değerlerine bağlı, akılcı, sağduyulu, özgüven sahibi, düşünen, sorgulayan, kendi iç yaratıcılığını harekete geçirebilen, barışçı, farklı düşünce ve inançlara saygılı, insan ilişkilerinde cinsiyet, ırk, din, dil farkı gözetmeyen bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunacak okul dışı halk oyunları eğitim programları oluşturmayı, Türk Halk Kültürü’nün bilinen tüm alanlarında teorik, pratik, akademik ve sanatsal çalışmalar yaparak Türk Kültür Değerleri’nin korunmasını sağlamayı, tüm dünya ülkelerine tanıtmayı, sergilemeyi, ülkemizin örf, adet, gelenek ve görenekleri ile Türk Halk Oyunları’nı bilimsel ve sanatsal ortamlarda araştırmayı, incelemeyi, değerlendirmeyi, yaşatmayı, sergilemeyi ve tanıtımını sağlamayı amaçlayan Motif Vakfı, 2000 yılından bu yana düzenlemekte olduğu uluslararası sempozyumlara bir yenisini daha eklemiştir. Sosyal bilimlerin hemen her alanına yer veren “Motif Vakfı Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu”nun ilki, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin işbirliğinde 8-10 Kasım 2018 tarihlerinde Çanakkale’de düzenlenmiştir.

Motif Vakfı olarak, “Motif Vakfı Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu”nun ikincisinin de tıpkı 2000 yılından bu yana düzenlemekte olduğumuz sempozyumlar gibi, sosyal bilimcilerimizin değerli birikimlerini akademik camiamız ile paylaşmalarına hizmet edeceğini umut ediyoruz.

“Motif Vakfı Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu-II yeni doçentlik kriterlerine ve metinlerin yer verileceği uluslararası çok yazarlı kitap ile de akademik teşvik yönetmeliğine uygun uluslararası katılımlı bir sempozyumdur.”