ÖNEMLİ TARİHLER

Sempozyum Tarihi                                                  : 16-18 Nisan 2021

Bildiri özeti gönderme tarihleri                           : 5 Şubat 2021 – 15 Mart 2021

Kabul edilen Bildirilerin İlan tarihi                     : 20 Mart 2021

Kayıt ücretinin yatırılması                                     : 25 Mart 2021

Kongre Programının İlanı                                      : 10 Nisan 2021

Bildiri Tam Metinlerinin Teslimi                          : 30 Nisan 2021         

Bildirilerin tam metni e-kitabının ve uluslararası

çok yazarlı editörlü e-kitabın yayımlanması     : 10 Mayıs 2021