ÇAĞRILI KONUŞMACILAR

SEMPOZYUM AÇILIŞ SUNUMU

Prof. Dr. Seyfəddin RZASOY (Azərbaycan Milli Əlmler Akademiyası, Folklor İnstitutu-Bakı/ Azərbaycan)

Sunum Başlığı: “Dede Korkut Çalışmalarında Yeni Yönelimler ve Yöntemler

 

 

Prof. Dr. Seyfəddin RZASOY (Azərbaycan
Milli Əlmler Akademiyası, Folklor İnstitutu-Bakı/ Azərbaycan)

Sunum Başlığı: “Dede Korkut
Çalışmalarında Yeni Yönelimler ve Yöntemler”