ONUR KURULU

Prof. Dr. Yücel ACER/Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü

Zeki BAYKAL/Motif Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı